Tel. číslo:

+421 904 801 639 Bratislava, +421 903 413 060 Šamorín

Email:

wip@wip-autovrakovisko.sk

Otváracie hodiny:

Pon, - Pia: 8:30-16:30, So: 9:00-12:00

Autorizácia na spracovanie starých vozidiel pre prevádzku v BA
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel pre prevádzku v Šamoríne
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku v BA-káblovňa
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov-zber a spracovanie starých vozidiel pre prevádzku v Šamoríne
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov-spracovanie starých vozidiel pre prevádzku v Bratislave
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu pre prevádzku v Bratislave
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu pre prevádzku v Šamoríne
Súhlas na prepravu NO v Bratislave
Súhlas na prepravu NO v SR
Súhlas na prepravu NO v SR – predĺženie
Prevádzkový poriadok pre prevádzku v Bratislave
Súhlasu na prepravu a nakladanie s NO
Prevádzkový poriadok pre prevádzku v Šamoríne
Prevádzkový poriadok pre prevádzku v Bratislave – káblovňa
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Šamorín
Ochrana osobných údajov